Wybierz, którego obozu ma dotyczyć zgłoszenie

Sezon

Obóz

Turnus

Podaj dane osoby, która ma zostać zapisana na obóz

Imię

Nazwisko

PESEL

Email kontaktowy

Telefon rodzica lub opiekuna prawnego

Numer i seria paszportu lub dowodu osobistego uczestnika (Przy wyjeździe zagranicznym)

Adres zameldowania

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Adres korespondencyjny (Pozostaw pusty jeżeli jest taki sam jak adres zameldowania)

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Dane do faktury (pozostaw puste jeżeli nie chcesz faktury).

imię i nazwisko, nr pesel, adres zameldowania i uwagi dot. treści, które maja być ujęte na fakturze

Domyślnie faktury są wystawiane na dane osoby dokonującej płatności. Nie ma możliwości późniejszej zmiany danych na fakturze.

Dodatkowe informacje.

Narty

Chcę się szkolić w jeździe na nartach

Snowboard

Chcę się szkolić w jeździe na snowboardzie

Wypożyczenie sprzętu

Tak, wypożyczam sprzęt

Dane osobowe - Polityka Prywatności.

Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności JOYTUR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych obejmujących wizerunek mojego dziecka w związku z publikacją przez JOYTUR zdjęć z wyjazdu turystycznego, na jego stronie internetowej www.joytur.net oraz na jego funpage na portalu Facebook.Publikacja zdjęć dokonywana jest w celu promocji działalności JOYTUR oraz udostępniania ich uczestnikom wyjazdu.

Tak

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez JOYTUR na podany przeze mnie adres e-mail ofert dotyczących przyszłych wyjazdów turystycznych:

Tak

Zgoda na przewożenie samochodem prywatnym

Uczestnicy obozu oraz ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przewożenie samochodem prywatnym.