Wybierz, którego obozu ma dotyczyć zgłoszenie

Sezon

Obóz

Turnus

Podaj dane osoby, która ma zostać zapisana na obóz

Imię

Nazwisko

PESEL

Email kontaktowy

Telefon rodzica lub opiekuna prawnego

Numer i seria paszportu lub dowodu osobistego uczestnika (Przy wyjeździe zagranicznym)

Adres zameldowania

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Adres korespondencyjny (Pozostaw pusty jeżeli jest taki sam jak adres zameldowania)

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Dane do faktury (pozostaw puste jeżeli nie chcesz faktury).

imię i nazwisko, nr pesel, adres zameldowania i uwagi dot. treści, które maja być ujęte na fakturze

Dodatkowe informacje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby firmy JOYTUR zgodnie z art. 23 Ustawa 1 i 2 z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, a także na wykorzystanie przez firmę Joytur zdjęć i filmów z wizerunkiem mojego córki/syna w materiałach reklamowych promujących firmę.

Zgoda na przewożenie samochodem prywatnym

Uczestnicy obozu oraz ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przewożenie samochodem prywatnym.