Wybierz, którego obozu ma dotyczyć zgłoszenie

Sezon

Obóz

Turnus

Podaj dane osoby, która ma zostać zapisana na obóz

Imię

Nazwisko

PESEL

Email kontaktowy

Telefon rodzica lub opiekuna prawnego

Numer i seria paszportu lub dowodu osobistego uczestnika (Przy wyjeździe zagranicznym)

Adres

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Dodatkowe informacje (pozostaw puste jeśli nie dotyczą)

Specjalna dieta

Ważne zalecenia zdrowotne

Inne

Dane do faktury (pozostaw puste jeżeli nie chcesz faktury).

imię i nazwisko, nr pesel, adres zameldowania i uwagi dot. treści, które maja być ujęte na fakturze

Domyślnie faktury są wystawiane na dane osoby dokonującej płatności. Nie ma możliwości późniejszej zmiany danych na fakturze.

Dodatkowe informacje.

Dane osobowe - Polityka Prywatności.

Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności JOYTUR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych obejmujących wizerunek mojego dziecka w związku z publikacją przez JOYTUR zdjęć z wyjazdu turystycznego, na jego stronie internetowej www.joytur.net oraz na jego funpage na portalu Facebook.Publikacja zdjęć dokonywana jest w celu promocji działalności JOYTUR oraz udostępniania ich uczestnikom wyjazdu.

Tak

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez JOYTUR na podany przeze mnie adres e-mail ofert dotyczących przyszłych wyjazdów turystycznych:

Tak

Zgoda na przewożenie samochodem prywatnym

Uczestnicy obozu oraz ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przewożenie samochodem prywatnym.